Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Programma masterintroductie bekend

Het programma van de masterintroductie van 31 augustus 2017 is bekend.

Programma

13.30 Inloop
14.00 - 14.10

Welkomstwoord door Prof.mr. André Nollkaemper, Decaan

14.15 - 14.45 Openingstoespraak door Mr. Geert Potjewijd, Managing Partner of De Brauw Blackstone Westbroek
15.00 - 16.00 Introductie-uur van jouw opleiding
16.00 - 17.30

Borrel met hapjes en informatiemarkt

Goede gelegenheid om kennis te maken met je medestudenten en de docenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Je kunt op de informatiemarkt je vragen stellen aan vertegenwoordigers van onder meer verschillende studieverenigingen, de Onderwijsbalie en UvA  Student Careers Centre

 

Aanwezigen informatiemarkt

1.             International Office – Amsterdam Law School

2.             Studieadviseurs – Amsterdam Law School

3.             UvA Student Careers Centre

4.             Facultaire Studentenraad

5.             JFAS (Juridische faculteitsvereniging)

6.             ELSA (The European Law Students’ Association)

7.             Studievereniging M.P. Vrij (Strafrecht)

7.             SIB (Studievereniging Internationale Betrekkingen)

8.             Studievereniging Bonafide (Privaatrecht)

9.             IVIR (Informatierecht)

Gepubliceerd door  Amsterdam Law School

29 augustus 2017