Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Kopcursussen civiel-effect-schakelprogramma hbo'ers

Als je deelneemt aan het civiel-effect-schakelprogramma Schakelzone Recht (voor studenten met een hbo-Rechtendiploma), dan volg je het laatste deel (de zogeheten 'kopcursussen') aan de UvA.

Je mag je inschrijven voor deze kopcursussen als je minimaal 75% (dat zijn minimaal 12 OU-modules van 4,3 EC) van het basisprogramma bij de Schakelzone Recht aan de Open Universiteit hebt voltooid.

Kopcursussen

De kopcursussen bestaan uit de vakken:

  • Bachelorscriptie FdR (6 EC)
  • Rechtsfilosofie en rechtstheorie (6 EC).

Inschrijfprocedure

Deze vakken zijn te volgen als schakelstudent of (voor studenten die ingeschreven staan aan een andere instelling voor hoger onderwijs) als bijvakstudent.

Als schakelstudent

  • Schrijf je liefst twee maanden voor aanvang van het betreffende semester in als schakelstudent via Studielink. Kies als startdatum 1 september of 1 februari (andere data zijn niet mogelijk).
  • Vul het 'Intakeformulier schakelprogramma's FdR' in. Hierbij wordt ook gevraagd om bewijs op te sturen dat je voldoende EC's hebt behaald van het basisprogramma Schakelzone Recht aan de OU.
  • Als alles in orde is bevonden, geeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de toestemming voor je inschrijving als schakelstudent door aan de centrale studentenadministratie van de UvA. Hiervan ontvang je een kopie. Voor 12 EC wordt het wettelijk voorgeschreven schakeltarief in rekening gebracht (€ 32,50 per EC in studiejaar 2016-2017). Van deze inschrijfvorm kan je maar in één studiejaar gebruik maken. Moet je een vak een jaar later overdoen, dan kun je dat doen als contractstudent (zie Open UvA-Colleges).
  • Meld je tijdens de betreffende aanmeldperiode aan voor de vakken Bachelorscriptie FdR (6 EC) en Rechtsfilosofie en rechtstheorie (6 EC). Meer info over vakaanmelding is te vinden onder vakaanmelding.

Als bijvakstudent

Deze inschrijfvorm is alleen mogelijk als je als regulier student staat ingeschreven aan een andere instelling voor hoger onderwijs en daar collegegeld betaalt.

  • Schrijf je liefst twee maanden voor aanvang van het betreffende semester via Studielink in als bijvakstudent. Kies als startdatum 1 september of 1 februari.
  • Meld je tijdens de betreffende aanmeldperiode aan voor de vakken Bachelorscriptie FdR (6 EC) en Rechtsfilosofie en rechtstheorie (6 EC). Meer info over vakaanmelding is te vinden onder vakaanmelding.

Vakinformatie

Raadpleeg de UvA Studiegids voor meer informatie over de vakken.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

19 december 2016