Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Kopcursussen schakelprogramma hbo'ers

Als je deelneemt aan het civiel-effect-schakelprogramma Schakelzone Recht (voor studenten met een hbo-Rechtendiploma), dan volg je het laatste deel (de zogeheten 'kopcursussen') aan de UvA.

Je mag je inschrijven voor deze kopcursussen als je minimaal 75%  van het basisprogramma bij de Schakelzone Recht aan de Open Universiteit hebt voltooid. 

Bestaat je kerncurriculum uit 55 EC, dan is de absolute ondergrens om met de kopcursussen te kunnen starten 40 EC. Meer informatie over het curriculum is te vinden op de website van de Open Universiteit:

Kopcursussen

Voor studenten die per 1 april 2017 of later tot de schakelzone zijn toegelaten bestaan de kopcursussen alleen uit het onderdeel ‘Bachelorscriptie’ (5 EC). Ben je eerder begonnen, raadpleeg dan de overgangsregeling op de website van de OU.

Inschrijfprocedure

Deze vakken zijn te volgen als schakelstudent of (voor studenten die ingeschreven staan aan een andere instelling voor hoger onderwijs) als bijvakstudent.

Als schakelstudent

  • Schrijf je tijdig in als schakelstudent via Studielink.
    Als je start per 1 september, doe dan uiterlijk 1 juni een inschrijfverzoek
    Als je start per 1 februari, doe dan uiterlijk 1 december een inschrijfverzoek
    Andere data zijn niet mogelijk.
  • Vul ook het 'Intakeformulier schakelprogramma's FdR' in. Hierbij wordt ook gevraagd om bewijs op te sturen dat je voldoende EC's hebt behaald van het basisprogramma Schakelzone Recht aan de OU.

Als alles in orde is bevonden, geeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  de toestemming voor je inschrijving als schakelstudent door aan de centrale studentenadministratie van de UvA. Je betaalt een vergoeding per studiepunt van € 34,33 per EC in studiejaar 2018-2019.  

Meld je tijdens de betreffende aanmeldperiode aan voor de vakken die je gaat volgen. (Vakaanmeldingen voor het 1e semester vinden plaats in juni, die voor het 2e semester in december).

Meer informatie over vakaanmelding is te vinden onder vakaanmelding.

 

Vakinformatie

Raadpleeg de UvA Studiegids voor meer informatie over de vakken.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

3 juli 2018