Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Toelating

Amsterdam Honours College of Law

Toelating gebeurt na een toelatingsgesprek, waarvoor je wordt uitgenodigd.

Er zijn twee momenten waarop studenten worden toegelaten tot het honourscollege: na de eerste twee blokken en na het eerste studiejaar.

Toelatingseisen

Om deel te nemen moet je in ieder geval:

  1. een gewogen cijfergemiddelde te hebben van een 7,5 of hoger over alle nominaal te behalen vakken
  2. goed gemotiveerd zijn.

Eenmaal toegelaten dien je de eerste twee jaar nominaal te studeren en een gewogen cijfergemiddelde van boven de 7,00 te behouden.

Aanmelden

Ben je eerstejaars student die voldoet aan de toelatingseisen en wil je graag vanaf het 2e semester deelnemen aan het Honourscollege? Meld je dan aan via onderstaande formulier. Zorg dat je een CV bij de hand hebt. Het aantal beschikbare plekken is beperkt tot twee werkgroepen. Selectie vindt plaats op grond van cijfergemiddelde en het toelatingsgesprek.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

12 januari 2018