Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Honoursprogramma

Amsterdam Honours College of Law

Het Honoursprogramma bestaat uit 30 studiepunten boven op de 180 studiepunten van de bachelor Rechtsgeleerdheid.

Opbouw van het programma

De 30 studiepunten van het programma vallen uiteen in:

 • 15 EC aan verplichte vakken en
 • 15 EC aan vrije keuzeruimte in te vullen door honourswaardige vakken.

Honoursstudenten die de reguliere bachelor en het Honoursprogramma binnen 3 jaar afronden, met een gewogen gemiddelde van een 7,5 of hoger, ontvangen aan het einde van de bachelor het Honourspredikaat.

15 EC verplichte kern

 • Retorica, ratio en recht (6 EC – in principe 1e studiejaar)
 • Amsterdam Excellence Track (3 EC – 1e, 2e en 3e studiejaar)
 • IIS-vak (6 EC – 2e of 3e studiejaar)

15 EC vrije keuzeruimte

De 15 EC vrije keuzeruimte haal je door je blik te verbreden of te verdiepen, bijvoorbeeld via:

 • Honoursminor Rechtswetenschappelijk onderzoek (zoals hieronder toegelicht)
 • Vakken behaald in het buitenland tijdens een uitwisselingsprogramma (exclusief taalverwerving)
 • Minor Amsterdam Law Firm
 • Honoursvakken (waaronder vakken van het IIS, AUC of PPLE)
 • Honourswaardige vakken van andere faculteiten*

* Andere vakken of minors van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of andere studies kunnen kwalificeren als honourswaardig onder de voorwaarden dat:

 1. het gaat om unieke punten (geen vrijstellingen)
 2. én de examencommissie van de FdR vooraf goedkeuring geeft.

Honoursminor Rechtswetenschappelijk onderzoek

 • Start: 1e semester 3e studiejaar

Binnen de onderzoeksminor kun je een 30 EC onderzoeksstage lopen op een rechtbank, ministerie, advocatenkantoor of NGO. In de onderzoeksstage verricht je onderzoek naar een onderwerp op het terrein van het recht. Dat kan zuiver juridisch onderzoek zijn of een onderzoek met een meer rechtstheoretisch, rechtsfilosofisch of empirisch tintje. Voor het onderwerp van het onderzoek wordt zoveel mogelijk aangesloten bij jouw interesses en de behoeften van de opdrachtgever. De theoretische en methodologische bagage krijg je mee in het vak 'Wetenschap en recht' en via intensieve individuele begeleiding.

Neem voor vragen contact op met Nienke Doornbos en zie voor meer informatie de Studiegids.

Amsterdam Excellence Track

Iedere Honoursstudent neemt deel aan het Amsterdam Exellence Track. De track bestaat uit: masterclasses, retraite en de Amsterdam Law Trials.

Uva Summer School scholieren 2016

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

12 januari 2018