Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Honourscollege

Amsterdam Honours College of Law

Het Honourscollege is een academisch gemeenschap, waar talentvolle studenten hun academische interesses maximaal kunnen ontwikkelen.

Video wordt geladen..

‘Iedereen die het Honourscollege volgt, is gemotiveerd om te excelleren,’ Prof. Jonathan Soeharno

Het Amsterdam Honours College of Law biedt een speciaal, uitdagend honoursprogramma van 30 studiepunten met 15 EC verplichte vakken en 15 EC keuzeruimte.

De verplichte vakken zijn erop gericht om de academische vaardigheden aan te scherpen. Het gebonden deel bestaat uit:

  • Retorica, ratio en recht: over de beginselen van de logica en de retorica, toegespitst op de juridische praktijk
  • Amsterdam Excellence Track: bestaande uit masterclasses, een retraite in het tweede jaar waar in groepsverband wordt nagedacht over de toekomst, en de Amsterdam Law Trials.
  • Amsterdam Law Trials: een moot court competitie bij de rechtbank en het hof van Amsterdam waarin (honours)studenten van de UvA, VU, AUC en PPLE het tegen elkaar opnemen onder begeleiding van topadvocaten en rechters.
  • IIS-vak: een interdisciplinair vak dat verzorgd wordt door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (zie aanbod UvA en aanbod VU).

De keuzeruimte van 15 EC is geschikt om bredere academische interesses verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld vakken te volgen aan andere faculteiten of universiteiten in binnen- en buitenland.

Inspirerende werkgroepen

Honoursstudenten volgen het reguliere bacheloronderwijs samen in aparte werkgroepen. Soms zullen ook andere honoursstudenten, bijvoorbeeld studenten van PPLE of AUC, zich bij een werkgroep voegen. Docenten gaan in die werkgroepen dieper in op de achtergronden van de stof. Ook is er voldoende gelegenheid voor discussie.

Uitwisseling buitenland

De UvA heeft uitstekende banden met buitenlandse universiteiten en een uitwisseling past goed binnen het honoursprogramma.

Carrièreperspectief

Het programma biedt vele mogelijkheden om kennis te maken met de academie en de top van de juridische praktijk.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

12 januari 2018