Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Uitwisseling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Mogelijkheden voor rechtenstudenten

Als rechtenstudent heb je de mogelijkheid om een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren. Je kunt op uitwisseling naar een universiteit, waarmee de faculteit of de UvA een uitwisselingsovereenkomst heeft gesloten. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden.

1. Erasmusuitwisseling

De rechtenfaculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten gesloten met ruim 30 partneruniversiteiten in Europa. De meeste van deze overeenkomsten maken deel uit van het Erasmusprogramma. Aanmelding en selectie worden gecoördineerd door het International Office van de rechtenfaculteit.

Je kunt de partneruniversiteiten per land zoeken op de digitale wereldkaart: Digital World Map. Per Europese universiteit met een Rechten uitwisselingsmogelijkheid is er een factsheet met praktische en academische informatie.

Op deze webpagina vind je meer informatie over een Erasmusuitwisseling.

2. Law Schools buiten Europa

De rechtenfaculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten gesloten met met een aantal top Law Schools in de Verenigde Staten, Canada, China en Zuid-Afrika. Aanmelding en selectie worden gecoördineerd door het International Office van de rechtenfaculteit.

Verenigde Staten

 • Benjamin N. Cardozo School of Law - New York
 • Brooklyn Law School - New York
 • Columbia University School of Law - New York
 • Cornell University School of Law - Ithaca NY
 • Fordham University School of Law - New York
 • Georgetown University School of Law - Washington D.C.
 • Michigan University School of Law - Ann Arbor
 • Tulane University School of Law - New Orleans

Canada

 • York University, Osgoode Hall Law School - York

China

 • City University Hong Kong - Hong Kong
 • Fudan University Law School - Shanghai
 • Shanghai Jiao Tong University, Koguan Law School - Shanghai

Zuid-Afrika

 • North West University - Potchefstroom

Je kunt de law schools per land zoeken op de digitale wereldkaart: Digital World Map. Bij elke bestemming vind je een factsheet met praktische en academische informatie. Je kunt je ook aanmelden via de digitale wereldkaart.

3. Global Exchange Programme

The Global Exchange Programme omvat alle UvA-brede overeenkomsten buiten Europa. Dit betekent dat studenten van alle studiegebieden in aanmerking kunnen komen voor deze uitwisselingsprogramma’s, behalve als de gastuniversiteit beperkingen heeft ingesteld. De mogelijkheid om juridische vakken te volgen binnen het Global Exchange Programme is beperkter. Je kunt dan kiezen voor een ander studiegebied.

De bestemmingen binnen het Global Exchange Programme worden gecoördineerd door het Bureau Internationale Studentenzaken (BIS) van de UvA.

4. Deadlines

Erasmusuitwisseling 1 maart  en 15 juni voor resterende plekken in het tweede semester
Law schools buiten Europa
15 januari
Global Exchange Programme

Deadlines Global Exchange Programme

5. Voorwaarden uitwisseling

 • Je staat ingeschreven als voltijdsstudent bij de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de UvA en rondt deze binnen maximaal 4 jaar af. Uitwisseling dient plaats te vinden in het vijfde semester van je bacheloropleiding. Op het moment van vertrek heb je minimaal 102 ECTS (facultaire uitwisseling) of 120 ECTS (Global Exchange Programme) behaald.
 • Je staat ingeschreven als voltijdsstudent bij de onderzoeksmaster Information Law of de onderzoeksmaster Public International Law aan de UvA en rondt deze binnen maximaal 2 jaar af. Op het moment van vertrek heb je minimaal 60 ECTS behaald.
 • Je staat ingeschreven als voltijdsstudent bij een 1-jarige masteropleiding aan de UvA en voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan een masteruitwisseling. Op het moment van vertrek heb je minimaal 48 ECTS behaald. Masterstudenten kunnen zich niet aanmelden voor het Global Exchange Programme.
 • Studenten van de onderzoeksmasters dienen de bestemming en de keuze van de vakken vooraf te bespreken met hun coördinator. Een uitwisselingsplaats wordt gegarandeerd maar er vindt wel een selectie plaats. Dit betekent dat een student van een onderzoeksmaster niet per definitie geplaatst wordt bij de bestemming van zijn eerste of tweede keuze. 
 • Op het moment van aanmelden voor een Erasmusbestemming heb je een cijfergemiddelde van een 6,5 (dit is een richtlijn, geen harde eis).
 • Op het moment van aanmelden voor een Law School in Canada, China of Zuid-Afrika heb je een cijfergemiddelde van een 7 (dit is een richtlijn, geen harde eis).
 • Op het moment van aanmelden voor een Law School in de Verenigde Staten heb je een cijfergemiddelde van 7,5 (of een 7 Brooklyn Law School).

6. Vakken

Goedkeuring Examencommissie

Het is belangrijk dat je voorafgaand aan je vertrek de vakken die je gaat volgen aan de gastuniversiteit laat goedkeuren door de Examencommissie van de rechtenfaculteit middels dit formulier.

Je kunt in de bachelor Rechtsgeleerdheid maximaal 30 EC aan niet-juridische keuzeonderdelen inbrengen die zijn behaald aan een buitenlandse universiteit.

In beginsel is het toegestaan alle aangeboden vakken te volgen met uitzondering van de vakken die onderdeel uitmaken van je bachelor Rechtsgeleerdheid of onderzoeksmaster aan de rechtenfaculteit. Ook mag je geen vakken volgen die je reeds hebt behaald of vakken waarvoor de noodzakelijke voorkennis ontbreekt.

Let op: je hoeft geen goedkeuring voor vakken aan te vragen wanneer je extra-curriculaire keuzevakken gaat volgen (d.w.z. extra vakken naast het reguliere curriculum van 180 EC van het bachelorprogramma, 60 EC van het masterprogramma of 120 EC van de onderzoeksmaster). Deze vakken worden dan niet vermeld op het diploma-supplement behorend bij het bachelor- of masterdiploma.

Vermelding vakken gastuniversiteit op je diploma

Wil je de onderdelen die je aan een buitenlandse universiteit met goed gevolg hebt afgelegd, op je diploma vermeld zien, dan moet je bij terugkomst een verklaring van de desbetreffende universiteit kunnen overleggen. Uit deze verklaring moet blijken welke onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd; ook de studielast dient vermeld te zijn.

Indien door de buitenlandse universiteit geen gebruik wordt gemaakt van het European Credit Transfer System (ECTS, 60 studiepunten per jaar), dient de betreffende buitenlandse universiteit de studielast van de behaalde onderdelen uit te drukken in een percentage van de studielast van een heel studiejaar.

Uitsluitend de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is bevoegd de in het buitenland afgelegde onderdelen te erkennen en het daarvoor toe te kennen aantal studiepunten vast te stellen. Mededelingen daarover van de buitenlandse instelling hebben geen rechtskracht.

Let op: De procedure voor het aanvragen van goedkeuring van keuzevakken die je in het buitenland gaat volgen en de regels die daarvoor gelden, kun je vinden op onderstaande link.

Beoordeling vakken

Cijfers of andersoortige beoordelingen worden door de Examencommissie niet overgenomen. Volstaan wordt met het judicium ‘aan voorwaarden voldaan’ (AVV).

7. Nationaal en Internationaal Burgerlijk Procesrecht (NIBPR)

NIBPR wordt dit studiejaar (2018-2019) nog eenmaal in de ‘oude’ stijl aangeboden in blok 2 van het eerste semester, voor alle studenten die vóór 2016 aan de studie zijn begonnen, maar dit vak nog niet hebben gehaald.

Het vak gaat verdwijnen en er komt een vernieuwd vak voor in de plaats, dat per 2019-2020 wordt aangeboden in blok 1, semester 2 van het 3e studiejaar.

Afhankelijk van wanneer een student is begonnen, kan dit vak dit semester gevolgd worden of kan het nieuwe vak vanaf volgend jaar gevolgd worden en dan valt het niet in het 1e semester (in de minorruimte).

Buitenland studeren wereldkaart

Kijk op de wereldkaart waar je heen kan.

Laura Scheffer

Lees de ervaringen van andere studenten.

Gepubliceerd door  Amsterdam Law School

3 december 2018