Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Contact

Heb je een vraag?

Kijk eerst in de A-Z of je daar het antwoord al kunt vinden. Zo niet, dan kun je contact opnemen met de Digitale Student Service Desk:

Locatie Rechtsgeleerdheid

Gebouw A op de Roeterseilandcampus is de hoofdlocatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Alle UvA-locaties

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

20 juli 2017