Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

A-Z

Top 5 praktische zaken:

Resultaten 1 - 100 van 100

Academische jaarkalender - FdR
Adres wijzigen
Afstuderen en buluitreiking
Amsterdam Law Firm
Betalen bij de UvA
Beurzen
Bindend Studieadvies (BSA) - FdR 2017-2018
Blackboard
Buitenland
Buitenland: mogelijkheden voor rechtenstudenten
Carrière
Civiel effect
Collegegeld
Collegekaart
CREA
Cum laude
Curriculum bachelor
Curriculum master
Dataopslag
Declaraties en voorschotten
Deeltijd
Docent van het Jaar
Draadloos internet (wifi)
Dubbele rechtenbachelor
E-mail voor studenten
Eten en drinken
European Lawyer Programme
Examencommissie
Facultaire Studentenraad (FSR) - FdR
Fietsenstallingen
Flexstuderen
Formulieren
Functiebeperking
Grading scheme
Honourscollege
ICT-beveiliging
ICT-gedragsregels
Inschrijven en herinschrijven
Kamers in Amsterdam
Keuzevakken
Klacht, bezwaar of beroep
Kopcursussen civiel-effect-schakelprogramma hbo'ers
Loopbaanbegeleiding
Masteropleidingen
Medezeggenschap
Minors
Nationale Studenten Enquête (NSE)
Nieuwe bachelorstudent
Nieuwe masterstudent
Ondernemerschap
Onderwijs- en examenregeling (OER)
Onderwijsbalie FdR
Onderwijsvormen
Open UvA-Colleges
Opleidingscommissies - FdR
Overgangsregelingen
Plagiaat en fraude
Printen, kopiëren en scannen
Psychologen
Regelingen en reglementen
Rooster
Schakelprogramma's
Schone studie- en werkomgeving
Scriptie (bachelor)
Scriptie (master)
SIS
Software
Sport
Stages en werk - FdR
Stilteruimte
Studenten Services
Studentenartsen
Studentendecanen
Studentenraadverkiezingen
Studentenstatuut
Studieadviseurs
Studiecentra
Studiefinanciering
Studiemateriaal
Studieplanning (bachelor)
Studietwijfels
Studieverenigingen
Succesvol studeren
Taalvaardigheid
Tentamens
Trainingen en workshops
Uitschrijven
UvA apps
UvA Q - Onderwijsevaluaties
UvA-panel
UvAnetID
Vakaanmelding
Veilige studie- en werkomgeving
Veiligheidsmelding
Verenigingen
Vertrouwenspersoon
Verzekeringen
VPN (toegang tot het UvA-netwerk)
Vrijstelling
Webcolleges