Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Vanaf studiejaar 2017-2018

Overgang nieuw bachelor-curriculum

Lees meer