Taalwetenschap: Gebarentaalwetenschap (Bachelor)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Vacature: Student-lid bestuur faculteit

9 juni 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen is per 1 september op zoek naar een Student-lid voor het DB.

Het student-lid van het DB is adviseur bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en adviseert daarnaast de onderwijs- en opleidingsdirecteuren in de Raad van het College of Humanities en de Raad van de Graduate School of Humanities.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen