Media en cultuur (Bachelor)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Studieadviseur

Jacqueline Antonissen

  • Turfdraagsterpad 9, 1012 XT Amsterdam
  • Kamer 1.05 B
  • T: +31 (0)20 525 4952 (onderwijsbalie BG2)
  • E: studieadviseur-mediastudies-fgw@uva.nl
  • Inloopspreekuur: maandag en vrijdag van 10:30 tot 11:30 uur 
  • Op afspraak: via onderstaande link. Studenten die (nog) geen studentennummer hebben, kunnen hier 0000 invullen.
  • Geef in het opmerkingenveld kort aan wat je wilt bespreken (bijv. vertraging, studieplanning, persoonlijke omstandigheden, twijfel over studiekeuze etc.).
  • Mocht het niet lukken een afspraak in te plannen via het online afsprakensysteem, neem dan contact op met de onderwijsbalie.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

25 april 2018