Kunstmatige Intelligentie (Bachelor)

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Honoursprogramma Kunstmatige Intelligentie

Heb je goede studieresultaten en ben je op zoek naar een extra uitdaging? Misschien is het honoursprogramma dan iets voor jou!

Je volgt tijdens je bacheloropleiding extra studieonderdelen met een studielast van minimaal 30 EC bovenop die van het reguliere programma. Je krijgt hiermee de mogelijkheid om je studie nóg interessanter te maken door je te verbreden en/of de diepte in te gaan. Na afronding van een honoursprogramma heb je hiermee een streepje voor bij je latere (internationale) studie, promotie of werk.

Programma

Bij voorkeur bestaat het honoursprogramma Kunstmatige Intelligentie uit:

  • twee extra vakken (12 EC)
  • twee onderzoeksprojecten (12 EC)
  • een verzwaring van het normale afstudeerproject (18 EC) met 6 EC. De afstudeerscriptie wordt in het Engels geschreven.

Onderzoeksprojecten

Een honoursstudent doet in principe twee onderzoeksprojecten, waarvan één in het 3e en één in het 5e semester. Honoursstudenten werken in kleine groepen en dragen bij aan lopend onderzoek dat bij de universiteit wordt uitgevoerd. De inhoud van de onderzoeksprojecten varieert jaarlijks.

Extra (honours)vakken

Gezien de planning van de onderzoeksprojecten worden de extra vakken bij voorkeur in het 2e en 4e semester gevolgd. Bij voorkeur wordt minstens één interdisciplinair onderdeel gevolgd. Andere extra vakken zijn vakken uit opleidingen die door de FNWI worden verzorgd.

Het is ook mogelijk vakken te kiezen uit opleidingen van andere faculteiten, mits deze vakken van belang worden geacht voor de opleiding Informatiekunde blijkens uit toestemming verkregen van de Examencommissie. Kijk voor meer informatie onder 'Aanbod voor honoursstudenten' in de navigatie links.

Honoursvak Brain Powered

Het honoursvak ‘Brain Powered’ heeft als doel om studenten vanuit de verschillende vakgebieden, psychobiologie, kunstmatige intelligentie en informatica te laten werken aan een gezamenlijk project. In multidisciplinaire groepen wordt gewerkt aan het ontwikkelen, uittesten en valideren van een voertuig/robot, on-line aangestuurd d.m.v. hersensignalen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie over de uitkomsten van het project, waarna in de praktijk het voertuig/robot wordt getest in een openbare onderlinge race met hindernissen.

Meer informatie over dit vak vind je in de Studiegids:

Toelating en aanmelding

Toelating tot het honoursprogramma is mogelijk wanneer je alle vakken van het eerste semester hebt afgesloten met een gewogen gemiddelde van 7,5. Je meldt je aan door een mail te sturen naar de honourscoördinator van de opleiding.

Gepubliceerd door  Education Service Centre

17 januari 2018