Interfacultaire lerarenopleidingen (Master LVHO en minor Educatie)

College en Graduate School of Child Development and Education

Collegegeld

Wie in Nederland studeert aan een hogeschool of universiteit, betaalt daarvoor jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven: het wettelijke collegegeld en het instellingstarief. Hoeveel collegegeld je betaalt, hangt af van je nationaliteit, de opleiding die je volgt en of je voltijd of in deeltijd studeert.

Het collegegeldtarief geldt voor een volledig studiejaar. Het tarief voor een inschrijving per 1 februari bepaal je door 7/12e deel te nemen van het genoemde tarief.

Wetsvoorstel halvering collegegelden

In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor studiejaar 2018/19 voor eerstejaars studenten. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. De meest actuele informatie vind je op de website van Rijksoverheid.nl.

Wettelijk collegegeld 2018-2019

Omschrijving

  Tarief

Voltijdstudenten

€ 2.060

Deeltijdstudenten € 1.755
AUC-studenten € 4.336
PPLE-studenten € 4.120

Wettelijk collegegeld voor studenten uit Nederland, de EER, de EU, Zwitserland en Suriname

Nederlandse studenten, studenten uit een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), de EU, Zwitserland en Suriname betalen het wettelijk collegegeld als zij voldoen aan de in de wet genoemde voorwaarden.

Instellingstarief: voor studenten voor wie het wettelijk tarief niet geldt

Je betaalt het instellingstarief als je:

  • geen EER-, EU-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt
  • na het behalen van een Nederlands bachelordiploma een tweede bachelor gaat volgen
  • na het behalen van een Nederlands masterdiploma een tweede master gaat volgen
  • niet voldoet aan alle voorwaarden van een van de overgangsregelingen van de UvA. Deze regelingen vind je in het Inschrijvingsbesluit 2018-2019.

Instellingstarieven 2018-2019 per faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master
Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage

€ 7.600
€ 12.100
€ 13.400

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten  

Bachelor
Master
Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage

€ 8.360
€ 13.310
€ 14.740

Faculteit der Geneeskunde

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor Geneeskunde
Bachelor Medische informatiekunde
Master Geneeskunde
Master Medical Informatics

€ 18.600
€ 10.300
€ 20.600
€ 13.300

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor Geneeskunde
Bachelor Medische informatiekunde
Master Geneeskunde
Master Medical Informatics

€ 20.460
€ 11.330
€ 22.660
€ 14.630

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master
Master Entrepreneurship *
Master Business in Society *
Master of Philosophy in Economics (Tinbergen Institute)

€ 7.600
€ 14.850
€ 14.850
€ 15.000
€ 15.000

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Master (Amsterdam School of Economics)
Master (Amsterdam Business School)
Master Entrepreneurship *
Master Business in Society *
Master of Philosophy in Economics (Tinbergen Institute)

€ 9.280
€ 14.950
€ 16.850
€ 15.500
€ 15.000
€ 15.000

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics
(PPLE)
Master (eenjarig)
Master (tweejarig)

€ 7.600
€ 10.100

€ 13.400
€ 9.500

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics
(PPLE)
Master (eenjarig)
Master (tweejarig)

€ 8.360
€ 11.110

€ 14.740
€ 10.450

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master
Master lerarenopleidingen (ILO) **

€ 7.600
€ 13.400
€ 12.000

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Master 
Master lerarenopleidingen (ILO)

€ 8.360
€ 14.740
€ 13.200

Faculteit der Tandheelkunde

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master

€ 18.600
€ 20.600

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Master

€ 20.460
€ 22.660

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Bachelor Scheikunde *
Bachelor Natuur- en Sterrenkunde *
Master (eenjarig) 
Master (tweejarig)
Master Chemistry *
Master Physics and Astronomy *
Master Computational Science *
Master Computer Science *
Master Bioinformatics and Systems Biology *

€ 10.300
€ 11.200
€ 11.200
€ 19.100
€ 13.300
€ 13.300
€ 13.300
€ 13.300
€ 13.300
€ 13.300

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Bachelor Scheikunde *
Bachelor Natuur- en Sterrenkunde *
Master (eenjarig)
Master (tweejarig)
Master Chemistry *
Master Physics and Astronomy *
Master Computational Science *
Master Computer Science *
Master Bioinformatics and Systems Biology *

€ 11.330
€ 12.320
€ 12.320
€ 21.010
€ 14.630
€ 14.630
€ 14.630
€ 14.630
€ 14.630
€ 14.630

Amsterdam University College (AUC)

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Liberal Arts and Sciences *

€ 11.927

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Liberal Arts and Sciences *

€ 11.927

* joint programme met de VU

** Let op: het instellingstarief geldt niet als je al een master hebt behaald en nu een master gaat doen in onderwijs of zorg, dan betaal je het wettelijk tarief (€2.060).

Gepubliceerd door  Administratief Centrum

12 februari 2018