Interfacultaire lerarenopleidingen (Master LVHO en minor Educatie)

College en Graduate School of Child Development and Education

Opleidingscommissie

Interfacultaire Lerarenopleidingen

De opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

Verantwoordelijkheid

De opleidingscommissie is een bij de wet vastgelegd orgaan (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 9.18) en bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
De commissie heeft tot taak:

 • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Hiermee  vervult de opleidingscommissie dus een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

Werkgebied

De OC adviseert het opleidingsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen:

 • samenstelling van de onderwijsprogramma's
 • onderwijs- en examenregeling (OER)
 • de wijze van toetsing
 • evaluatie van de modules

Ook worden meer praktische zaken besproken, zoals:

 • roostering
 • literatuur
 • audiovisuele faciliteiten

Contact

Je kunt per e-mail contact opnemen met de OC.

 

​Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal leden en (vaste) toehoorders. Leden hebben stemrecht; toehoorders niet.

Voorzitter

Natasja Maas docent, gamma cluster


Secretaris

Sophie Scholcz secretaris

 

Docentenleden

 • Sonja van Overmeeren 
docent, alfa cluster
 • Wim van Kleef 
docent, bèta cluster
 • Mirella Middelkoop
docent, vakcoördinator
 • Arend Spierenburg 
toehoorder, namens de opleidingsscholen

 

Studentleden en toehoorders

Alfa cluster

 
 • Chantal Horselenberg, lid
student master LVHO Engels 16AV


Eco-bèta cluster

 
 • Consuela Cambridge, lid
student Major Teaching Scheikunde 17FV
 • Loes van Weenum, toehoorder
student Major Teaching Biologie 16AV


Gamma cluster

 
 • Tiffany van der Meer, lid
student master LVHO Grieks en Latijn 16AV


Deeltijd + Studenten met baan

 
 • Wiel Zimmermans, lid
student master LVHO Duits 16FD

 

Overige toehoorders die worden uitgenodigd voor OC vergaderingen

 • Jacobijn Olthoff
Opleidingsdirecteur Interfacultaire Lerarenopleidingen
 • Dirkje Schoon
lid Facultaire Studentenraad (FSR)
 • Geertje Hulzebos
Board of Studies student Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen
 • Noortje Gerritsen
Studieadviseur

 

Gepubliceerd door  POWL

7 juni 2017