Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Minor Educatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Waarom een minor Educatie?

Tijdens de minor Educatie maak je kennis met de praktijk en de theorie van het leraarsberoep. Daarnaast biedt de minor de mogelijkheid om je te bekwamen in het uitoefenen van andere educatieve functies.

Ook als je geen leraar wilt worden, biedt de minor je een goede gelegenheid om educatieve vaardigheden te verwerven, je favoriete onderwerp om te zetten in aantrekkelijk materiaal en inzicht te krijgen in vakdidactische en onderwijskundige concepten. Die vaardigheden en inzichten zijn nuttig in allerlei situaties van informatieoverdracht, ook buiten de schoolklas. Denk bijvoorbeeld aan educatieve uitgeverijen, museumeducatie en onderwijsjournalistiek.

Op Leraar24.nl is een apart dossier te vinden over de minor Educatie, met onder meer een aantal informatieve filmpjes.

Filmpjes over de educatieve minor op Leraar24.nl

Lesbevoegdheid

Als je de minor Educatie hebt gedaan, krijg je bij het afronden van je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl. Deze bevoegdheid wordt op het supplement van je bachelorbul aangetekend.

Uitzondering: Psychobiologie en Bèta-gamma major Biologie

Als je staat ingeschreven voor de bachelor Psychobiologie of Bèta-gamma met major Biologie ben je toelaatbaar tot de minor Educatie Biologie, maar kom je helaas niet in aanmerking voor de lesbevoegdheid.

Als je later voor de Teaching Major kiest, dan heb je op grond van een succesvol afgeronde minor Educatie recht op vrijstellingen.

Voor wie?

De minor Educatie is bedoeld voor studenten in de bachelorfase van de volgende faculteiten/opleidingen:

 • Economische Wetenschappen en Econometrie (Economie, Economie en bedrijfseconomie, Bedrijfskunde)
 • Geesteswetenschappen (enkele talen, geschiedenis en godsdienst)
 • Instituut voor Interdisciplinaire Studies (Future Planet Studies en studenten Bèta-gamma met major Natuurkunde, Scheikunde of Wiskunde)
 • Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Sociale Geografie, Fysische Geografie, Planologie en Aardwetenschappen)
 • Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (Biologie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Biomedische wetenschappen)

Ook als je de bachelor al hebt afgerond, kan je de minor Educatie volgen. In dat geval schrijf je je in voor de Educatieve Module. op die manier kan je het minorprogramma na je bacheloropleiding volgen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de minor Educatie moet je ingeschreven staan bij een bacheloropleiding in de richting van het betreffende schoolvak. Ook dien je minimaal 90 ECTS te hebben behaald.

Wat houdt de minor Educatie in?

De minor Educatie duurt één semester en bestaat uit een theoretisch deel (15 punten) en een praktijkstage (15 punten).

Gedurende de hele minor loop je stage op een middelbare school. Tijdens deze praktijkstage geef je lessen in de onderbouw vwo, havo en vmbo-t. Op de opleidingsscholen zijn opgeleide schoolpracticumdocenten aanwezig, die je helpen de fijne kneepjes van het lesgeven en lesvoorbereiden onder de knie te krijgen. Je moet er rekening mee houden dat je 5 dagdelen per week aanwezig bent op je stageschool. Daarnaast volg je zelf lessen en zul je tijd moeten besteden aan het voorbereiden van je lessen. De minor Educatie is daarom een minor die niet te combineren is met andere vakken.

De ILO zorgen voor een stageplek op één van onze opleidingsscholen. Het aantal stageplaatsen is beperkt. Zorg er dus voor dat je je tijdig aanmeldt als je de minor wilt volgen. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Zonder stageplaats kan niet met de minor Educatie worden begonnen.

Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, kun je deze - onder bepaalde voorwaarden - als stageplek laten gelden. Als richtlijn geldt wel dat de minor Educatie niet te combineren is met een aanstelling groter dan 9 lesuren.

Voor welke schoolvakken wordt de minor Educatie aangeboden?

De minor educatie start zowel in februari als in september voor de volgende schoolvakken:

Alfa:

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans*

Bèta:

 • Biologie
 • Informatica
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde

Gamma:

 • Aardrijkskunde
 • Algemene Economie
 • Geschiedenis en staatsinrichting
 • Grieks en Latijn*
 • Latijn*

Voor de volgende schoolvakken start de minor Educatie enkel in september:

 • Arabisch*
 • Godsdienst en levensbeschouwing *
 • Italiaans*
 • Russisch*

* Voor deze vakken geldt dat het aantal stageplekken in de onderbouw (zeer) beperkt is. Bij gebrek aan stageplaatsen kan het zijn dat de minor niet kan worden aangeboden, omdat de stage een verplicht onderdeel vormt van de minor. Dit verschilt per jaar.

Geen minor

De minor Educatie wordt niet aangeboden voor de vakken:

 • Bedrijfseconomie
 • Filosofie / Wijsbegeerte
 • Kunstgeschiedenis/ CKV **
 • Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

** Het is voor Kunstgeschiedenis wel mogelijk om de minor Kunsteducatie te volgen.

Voorlichting

 

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.

Aanmelden

 • De aanmeldperiode voor de collegestart in september loopt van 15 februari t/m 30 april. 
 • De aanmeldperiode voor de collegestart in februari loopt van 15 september t/m 31 oktober. 
  (Wijzigingen onder voorbehoud.)

Ga naar de Aanmeldprocedure Minor Educatie