Interfacultaire lerarenopleidingen (Master LVHO en minor Educatie)

College en Graduate School of Child Development and Education

Begrippen & afkortingen

Interfacultaire lerarenopleidingen

Hieronder vind je een overzicht van veelgebruikte begrippen en afkortingen die je tijdens de opleiding tegen komt.

Basisgroep

Combinatie van startmoment en opleidingstraject, b.v. Basisgroep 13AD: de studenten die in augustus 2013 met de opleiding zijn begonnen en in deeltijd studeren.

Je hebt de naam van je basisgroep o.a. nodig bij het zoeken in het rooster.

FMG - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

De Interfacultaire lerarenopleidingen (ILO) maken onderdeel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).  Deze is op haar beurt ondergebracht bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

ILO - Interfacultaire Lerarenopleidingen

Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, onderdeel van Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Graduate School of Child Development and Education.

Lio / lio's

Leraar-in-opleiding / leraren-in-opleiding.

LVHO - Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

De master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO) is een één-jarige educatieve master die leidt tot een eerstegraads lesbevoegdheid. De ILO bieden de master Leraar VHO aan voor 23 schoolvakken. 

Opleidingsschool

Stageschool die nauw samenwerkt met de ILO en waar een deel van de opleiding in de school plaatstvindt.

De ILO werkt al jaren samen met een aantal opleidingsscholen. De opleidingsscholen kennen het curriculum van de opleiding goed en kunnen daardoor goede begeleiding bieden. Ook begeleiden de opleidingsscholen tijdens de zogenaamde schoolgroepbijeenkomsten je extra bij het maken van de opdrachten (producten) in de tweede helft van de opleiding.

De opleidingsscholen vind je in de ILO scholenbrochure.

POW - Pedagogische en Onderwijswetenwetenschappen 

De ILO maken onderdeel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW). 

REC - Roeterseiland Campus

Locatie van de UvA gelegen aan en rondom de Roetersstraat, bestaande uit meerdere gebouwen, aangeduid als bijvoorbeeld REC-D in het rooster. De ILO zitten in REC-D (Nieuwe Achtergracht 127 te Amsterdam) enREC-E (Roetersstraat 11); e zaal- en kamernummers beginnen met een 'D' of een 'E'.

Schoolopleider

Coördinator van alle lio's en stagiaires op school. 

SSD - Student Service Desk

Informatiebalie van de centrale studentenadministratie van de UvA, waar je al je vragen kan stellen over alles wat UvA-breed is, zoals inschrijving en betaling collegegeld.

SIS - Studenten Informatie Systeem

Het registratiesysteem voor cijfers, tevens aanmelding voor vakken en diploma-aanvraag.

SPC - Schoolpracticumcoördinator

Coördinator van alle lio's en stagiaires op school. 

​Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de term schoolpracticumcoördinator vervangen door schoolopleider. De nieuwe term geeft de inhoud van de functie beter weer en wordt bovendien ook gebruikt door de andere Amsterdamse opleidingsinstituten.

SPD - Schoolpracticumdocent

Begeleider op je stageschool. 

Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de term schoolpracticumdocent (SPD) vervangen door werkplekbegeleider (WPB). De nieuwe term geeft de inhoud van de functie beter weer en wordt bovendien ook gebruikt door de andere Amsterdamse opleidingsinstituten.

Stageschool

De school waar je het praktijkdeel van de opleiding (je stage) uitvoert.

Voor een aantal schoolvakken waar weinig of niet voldoende stageplekken beschikbaar zijn op de opleidingsscholen, heeft de ILO contracten afgesloten met andere scholen.

VD - Vakdidacticus

Docent op de ILO, verbonden aan bepaald schoolvak.

WPB - Werkplekbegeleider

Begeleider op je stageschool. 

ZIB - Zij-instromer in beroep

Dit is een speciaal traject van de master Lerarenopleiding, gesubsidieerd door de overheid, waarvoor scholen hun aspirant-docenten kunnen aanmelden. Na een uitgebreide intake-procedure en assessment wordt het opleidingstraject vastgesteld. Dit traject moet binnen twee jaar kunnen worden afgerond.
Een ZIB'er volgt onderwijs als contractstudent en ontvangt bij het succesvol afronden van de opleiding geen masterbul, maar een certificaat.

Disclaimer

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Gepubliceerd door  POWL

8 januari 2018