Interfacultaire lerarenopleidingen (Master LVHO en minor Educatie)

College en Graduate School of Child Development and Education

Afstuderen

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Volg de onderstaande stappen voor het aanvragen van je diploma.

Wanneer vraag je het afstuderen aan?

Je kunt het afstuderen aanvragen wanneer je bezig bent met het laatste onderdeel van je opleiding en verwacht binnenkort alle benodigde studiepunten behaald te hebben.

De eerst mogelijke examendatum (=diplomeringsdatum in SIS) is de laatste werkdag van de maand waarin je je laatste resultaat hebt behaald of verwacht te behalen. Indien je bijvoorbeeld op 28 januari je laatste tentamen hebt, kun je het afstuderen aanvragen met 29 januari als examendatum. Het is niet mogelijk om een examendatum in het verleden aan te vragen.

Let op: om af te kunnen studeren, dien je een geldige inschrijving bij de UvA in het huidige collegejaar en geen betalingsachterstand hebben.

Hoe vraag je het afstuderen aan?

  • Contractstudenten

Indien je de opleiding volgens het Eerst de Klas-, Major Teaching-, Onderwijs Traineeship-, of Zij-Instromer-in-het-Beroep-traject hebt gevolgd, kun je contact opnemen met de onderwijsbalie POW zodra je alle verplichte onderdelen van het curriculum met voldoende resultaat hebt afgerond. De balie zal vervolgens voor de administratieve afwikkeling zorgen. 

Contractstudenten ontvangen geen diploma van de ILO. 
Bij Major Teaching-studenten wordt de lesbevoegdheid vermeld op het diploma van de vakmaster die wordt uitgegeven door de faculteit waar je de vakmaster hebt gevolgd.
Andere contractstudenten ontvangen na het afstuderen een certificaat.

  • Reguliere studenten

Reguliere studenten dienen de volgende stappen te doorlopen om het afstuderen aan te vragen:

Stap 1

Controleer of alle cijfers correct staan geregistreerd in SIS. Kijk hiervoor in ‘Mijn studiegegevens’ in je ‘Studieplan’. 
Let op! Er kunnen geen rechten worden ontleend aan cijfers op Blackboard en in Turnitin. SIS is de enige officiële cijferregistratie. Als je vragen hebt over een beoordeling in SIS, neem dan contact op met de vakcoördinator van het desbetreffende vak.

Stap 2

Vraag het afstuderen aan in SIS. Ga hiervoor naar ‘diploma aanvragen’ in het tabblad ‘Studieadviezen en diploma’s’.

Stap 3

Vul onderstaand formulier Afstuderen en diploma-aanvraag FMG in, om je diploma-aanvraag bij het onderwijsbureau in gang te zetten. Selecteer bij relevante opleiding ‘Eerstegraads lerarenopleiding’ en beantwoord alle vragen.

Stap 4

Schrijf je uit voor de opleiding via Studielink en vermeld duidelijk dat het om een uitschrijfverzoek i.v.m. AFSTUDEREN gaat.
Zie ook uitleg hieronder.

Je moet in ieder geval tot en met je examendatum ingeschreven staan bij de UvA. Zodra je stap 1 t/m 3 hebt doorlopen, kun je je via Studielink uitschrijven als student aan de UvA. Als datum kies je de eerstvolgende dag na de verwachte maand van afstuderen. Indien je per 29 januari afstudeert, schrijf je je dus uit per 1 februari.

Belangrijk! Reden voor uitschrijving: afstuderen

Vermeld duidelijk dat het om een uitschrijfverzoek in verband met AFSTUDEREN gaat. In dat geval zal het verzoek door de Centrale Studentenadministratie eerst on hold worden gezet. Ze zullen je uitschrijfverzoek pas in behandeling nemen zodra alle studiepunten zijn geregistreerd en de examencommissie je dossier heeft goedgekeurd. Vervolgens wordt, als je ook aan alle betalingsplichten hebt voldaan, het afstuderen vastgelegd. De UvA beëindigt in dat geval je inschrijving per de 1e van de opvolgende maand na je examendatum.

Mocht blijken dat je toch niet kunt afstuderen omdat je bijvoorbeeld je laatste tentamen niet hebt gehaald, dan zal je inschrijving niet worden beëindigd. 

Hoe zit dat met de betaling van het collegegeld?

Totdat je afstudeeraanvraag door de UvA is goedgekeurd en vastgelegd, zal je collegegeld blijven betalen. Indien van toepassing krijg je na afstuderen restitutie van het teveel betaalde collegegeld.

Wanneer je examendatum bijvoorbeeld 29 januari is, maar je laatste resultaten worden pas in februari geregistreerd, dan wordt er nog collegegeld afgeschreven in februari. Indien je diploma na goedkeuring wordt vastgelegd op 29 januari, ontvang je daarna restitutie over de maand februari.

Let op: het is niet mogelijk om je met terugwerkende kracht uit te schrijven in Studielink.
N.B.: Je betaalt geen collegegeld in de maanden juli en augustus, dus tijdens deze maanden is geen restitutie mogelijk.

Wat zijn de vervolgstappen?

  • Heb je een camera geleend van de ILO? Lever deze dan in bij de Onderwijsbalie POW.
  • Stuur je collegekaart op naar de Centrale Studentenadministratie van de UvA of lever deze in bij de Student Service Desk. Kijk voor meer informatie hierover in de A-Z lijst onder Uitschrijven.
  • Denk tenslotte ook - indien van toepassing - aan je registratie bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wanneer ontvang je het diploma?

Afstudeerceremonie

De ILO organiseren twee maal per jaar een afstudeerdag: medio april en medio oktober. Afhankelijk van je examendatum, word je automatisch ingedeeld voor één van deze twee data.

Voor de collegejaren 2016 - 2017 en 2017 - 2018 gelden de volgende data:

Afstudeermaand Examendatum Afstudeerdag
april 2017 28 april 2017 12 oktober 2017
mei 2017 31 mei 2017 12 oktober 2017
juni 2017 30 juni 2017 12 oktober 2017
juli 2017 31 juli 2017 12 oktober 2017
augustus 2017 31 augustus 2017 12 oktober 2017
september 2017 29 september 2017 3 april 2018
oktober 2017 31 oktober 2017 3 april 2018
november  2017 30 november  2017 3 april 2018
december 2017 29 december 2017 3 april 2018
januari 2018 31 januari 2018 3 april 2018
februari 2018 28 februari 2018 3 april 2018
maart 2018 30 maart 2018 oktober 2018
april 2018 30 april 2018 oktober 2018
mei 2018 31 mei 2018 oktober 2018
juni 2018 29 juni 2018 oktober 2018
juli 2018 31 juli 2018 oktober 2018
augustus 2018 31 augustus 2018 oktober 2018

Diploma ophalen

Indien je verhinderd bent of geen behoefte hebt aan een uitgebreide afstudeerceremonie, dan kun je het diploma ophalen bij de onderwijsbalie. Mocht hier je voorkeur naar uit gaan, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de onderwijsbalie POW.

Gemiddeld duurt het 6 weken voordat een diploma beschikbaar is. Je wordt per e-mail geïnformeerd wanneer het diploma klaar ligt. Daarna kun je het document tijdens openingstijden ophalen bij de onderwijsbalie. Hou in de maanden december, juli en augustus rekening met een langere administratieve verwerkingstijd vanwege de vakantie.

Let op: het diploma kan alleen persoonlijk worden afgehaald met een geldig legitimatiebewijs.

Disclaimer

Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Gepubliceerd door  POWL

31 januari 2018