Interfacultaire lerarenopleidingen (Master LVHO en minor Educatie)

College en Graduate School of Child Development and Education

Opleidingscommissie

Interfacultaire Lerarenopleidingen

De opleidingscommissie (OC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur.

Verantwoordelijkheid

De opleidingscommissie is een bij de wet vastgelegd orgaan (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 9.18) en bestaat uit zowel studenten als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
De commissie heeft tot taak:

 • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling;
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
 • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Hiermee  vervult de opleidingscommissie dus een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg.

Werkgebied

De OC adviseert het opleidingsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen:

 • samenstelling van de onderwijsprogramma's
 • onderwijs- en examenregeling (OER)
 • de wijze van toetsing
 • evaluatie van de modules

Ook worden meer praktische zaken besproken, zoals:

 • roostering
 • literatuur
 • audiovisuele faciliteiten

Contact

Je kunt per e-mail contact opnemen met de OC.

 

​Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal leden en (vaste) toehoorders. Leden hebben stemrecht; toehoorders niet.

Voorzitter

Mathijs Booden docent, gamma cluster


Secretaris

Sophie Scholcz secretaris

 

Docentenleden

 • Sonja van Overmeeren 
docent, alfa cluster
 • Wim van Kleef 
docent, bèta cluster
 • Mirella Middelkoop
docent, vakcoördinator
 • vacature
toehoorder, namens de opleidingsscholen

 

Studentleden en toehoorders

Alfa cluster

 
 • Manon Ham, lid
student master Leraar VHO Engels


Eco-bèta cluster

 
 • Hans Buisman, lid
student master Leraar VHO Natuurkunde


Gamma cluster

 
 • Nicky Post, lid
student master Leraar VHO Geschiedenis en staatsinrichting


Deeltijd + Studenten met baan

 
 • Sander Liem, lid
student master Leraar VHO Aardrijkskunde

 

Overige toehoorders die worden uitgenodigd voor OC vergaderingen

 • Jacobijn Olthoff
Opleidingsdirecteur Interfacultaire Lerarenopleidingen
 • Clarie Duin
lid Facultaire Studentenraad (FSR)
 • Farah Ouazizi
Board of Studies student Pedagogische en Onderwijswetenschappen
 • Noortje Gerritsen
Studieadviseur

 

Gepubliceerd door  POWL

14 mei 2018