Studentensite Faculteit der Geesteswetenschappen

Opleidingscommissies

Een opleidingscommissie (OC) is dé plek waar studenten invloed op hun opleiding kunnen uitoefenen en samen met docenten kunnen meedenken over verbetering van kwaliteit en inhoud van het onderwijs. Een OC wordt ingesteld voor één opleiding of een aantal opleidingen gezamenlijk.

Een opleidingscommissie is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau die waakt over de kwaliteit van het onderwijs. De samenstelling van een OC bestaat uit een gelijk aantal docenten en studenten.

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn de taken van de OC als volgt gedefinieerd:

  • het uitbrengen van advies over de onderwijs- en examenregeling (OER).
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze waarop de onderwijs- en examenregeling wordt uitgevoerd.
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan opleidingsdirecteur of onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

In aanvulling daarop wordt de OC’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen gevraagd vakken voor te dragen voor de facultaire Onderwijsprijs.

Meer informatie

Je kunt meer informatie vinden over de werkzaamheden en taken van een opleidingscommissie in de Handleiding OC.

OC-lid worden

Geïnteresseerd om OC-lid te worden? Kijk of en hoe je je kunt aanmelden voor de commissie van jouw opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

29 september 2018