Studentensite Faculteit der Geesteswetenschappen

Examencommissie bacheloropleidingen

De examencommissie van het College of Humanities (CoH) bestaat uit docenten van de bacheloropleidingen.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn onder meer:

  • het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt ter verkrijging van een graad;
  • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
  • het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens;
  • het goedkeuren van keuzeonderdelen;
  • het treffen van maatregelen in geval van fraude en plagiaat.

Naar de examencommissie of naar de onderwijsbalie?

De examencommissie behandelt verzoeken van studenten. Je kunt verzoeken alleen indienen via een digitaal formulier. Zie Verzoeken indienen voor meer informatie en de diverse formulieren.

De onderwijsbalie kan je informatie of uitleg over een bepaalde regeling geven. Indien nodig word je doorverwezen naar de studieadviseur. 
Het kan verstandig zijn om met een studieadviseur te overleggen voordat je een verzoek doet aan de examencommissie. In de meeste gevallen kan een studieadviseur goed inschatten wat de examencommissie nodig heeft om je verzoek te beoordelen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

29 september 2018