Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Maandag 14 mei hoorden wij het droevige nieuws dat Tim van Spanning is overleden. Tim studeerde sinds 2014 geschiedenis aan de UvA en zou dit jaar zijn bachelor afronden.

Tim was binnen en buiten de collegezaal een zeer actieve en geliefde student. Hij werd enorm gewaardeerd als redactielid en mede-hoofdredacteur van tijdschrift Eindeloos. Zijn mederedactieleden en lezers hebben goede herinneringen aan zijn vrolijke artikelen over uiteenlopende onderwerpen zoals de uitvinding van gin en piraterij in het Mediterraans gebied. Ook buiten de poorten van de UvA was Tim betrokken bij allerlei politieke en maatschappelijke organisaties.

Tijdens zijn studie wist Tim werkgroepen te verlevendigen met zijn scherpzinnige en snelle commentaar in woord en schrift. Deze kwaliteiten bleven niet onopgemerkt bij de stage die Tim eind 2017 afrondde bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de loop van zijn studie ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor de historische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika. Zijn scriptieonderzoek ging over de politieke discussie rondom de levering van kernreactorvaten aan het apartheidsregime ten tijde van het kabinet Den Uyl in 1976.

Wij, de studenten en docenten van de opleiding geschiedenis, zijn verdrietig dat Tims leven zo plotseling ten einde is gekomen en zullen hem intens missen. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit onvoorstelbaar grote verlies.

Vincent Kuitenbrouwer en Jouke Turpijn