Economie en Bedrijfskunde (Bachelors en Masters)

Examencommissie

De examencommissie UvA Economie en Bedrijfskunde is een onafhankelijke commissie die verantwoordelijkheid draagt voor examens en tentamens van de Economie en Bedrijfskunde opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat doet de examencommissie?

De examencommissie UvA Economie en Bedrijfskunde controleert individuele studieprogramma's van studenten op afstudeereisen en neemt namens de decaan de besluiten inzake het bindend studieadvies. Daarnaast behandelt de examencommissie klachten en verzoeken die betrekking hebben op de examenreglementen.

Hoe communiceert de examencommissie?

De examencommissie communiceert al haar besluiten per e-mail. Heb je een verzoek ingediend, hou dan gedurende de reactietermijn je inbox (en spambox) goed in de gaten.

Verzoeken om toelating tot masteropleidingen en schakelprogramma's 

Verzoeken om toelating tot masteropleidingen en schakelprogramma's worden niet beoordeeld door de examencommissie. Ga voor meer informatie naar de UvA Mastersite, selecteer de masteropleiding van je keuze, en klik vervolgens op  Application and Admission.

Vragen?

Voor veel vragen over regelingen en procedures kun je terecht bij de  A-Z lijst. Daar staat informatie over vrijwel alle onderwijs- en examengerelateerde studentenzaken van UvA Economie en Bedrijfskunde, gerangschikt naar trefwoord.

Kun je de informatie waar naar je op zoek bent niet vinden? Stuur je vraag dan op via de Digitale Student Service Desk.

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde

26 juli 2018