Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Vertrouwenspersoon

De UvA wil seksuele intimidatie, pesten, agressie, stalking, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Deze vormen van ongewenst gedrag horen nergens thuis, dus ook niet op de universiteit.

Medewerkers en studenten respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Als dit niet het geval is, en je lastig gevallen wordt, is het belangrijk direct duidelijk te maken dat je daar niet van gediend bent. Soms is dat moeilijk en dan is het verstandig om de hulp in te roepen van een medestudent of een docent.

Je kunt ook een beroep doen op de steun van een van de universitaire vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Daarnaast bestaan er binnen de UvA een klachtenregeling en een klachtencommissie voor studenten en personeel.

Reglement Vertrouwenspersoon aan de UvA