UvA Studenten

Verenigingen

Amsterdam kent een bloeiend studentenleven met studentenverenigingen en sportverenigingen. Genoeg aanbod om naast je studie van alles te ondernemen. Een studentenvereniging is bijvoorbeeld dé manier om studenten van allerlei verschillende opleidingen te leren kennen.

Portret Lies Rustenburg, roeit bij Sköll

Een studentenvereniging biedt een uitgelezen kans om medestudenten te ontmoeten, waaronder die van andere studies. Hieronder vind je alle studenten- en sportverenigingen op een rij.

Gedragscode studentenverenigingen

In de gedragscode ‘Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam’ zijn afspraken vastgelegd over de gang van zaken tijdens de kennismakingstijd van de studentenverenigingen. Het gaat hierbij om normen en waarden waar iedereen namens wie de gedragscode is ondertekend zich aan dient te houden.

De gedragscode is opgesteld door de UvA, de HvA en de VU in samenwerking met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) en de daarbij aangesloten studentenverenigingen. De gedragscode is op 1 februari 2017 van kracht gegaan en vervangt de eerdere code van de UvA en de VU uit 2009 en die van de HvA uit 2008.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

21 december 2017