UvA Studenten

Studenten Services

Waarvoor kun je terecht bij Studenten Services van de UvA?

Bij Studenten Services kun je terecht voor uiteenlopende ondersteuning voorafgaand aan, tijdens en soms ook nog na je studie. De dienstverlening van Studenten Services is verdeeld over verschillende afdelingen.

In memoriam: Tineke Greuter (1955-2017)

Op dinsdag 5 september jl. is Tineke Greuter na een ziekbed in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam overleden. Zij was werkzaam bij de afdeling Shortstay housing van Studenten Services.

Student Service Desk

Het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen over studeren aan de UvA. Hier kun je terecht met vragen over het kiezen van een studie, inschrijven, studiefinanciering, wonen, studeren in het buitenland en nog veel meer.

Studentendecanen

Studentendecanen kunnen helpen bij vragen over studievoortgang en -planning, voorzieningen, inschrijving, financiën en beroepsprocedures. Ook verzorgen de studentendecanen workshops en trainingen voor het verbeteren van je studievaardigheden.

Student Careers Centre

Het Student Careers Centre helpt bij loopbaanoriëntatie vóór, tijdens en na je studie over onder meer studiekeuze, promotie, loopbaan en sollicitatievaardigheden, onder andere door middel van workshops en trainingen. Maak werk van je talent en ontwikkel je sollicitatievaardigheden.

Studeren in het buitenland

Bureau Internationale Studentenzaken is het centrale international office van de UvA dat zich bezighoudt met studeren in het buitenland. Bij ons vind je deskundig advies, workshops en voorlichtingen over deze programma’s en alle andere mogelijkheden om in het buitenland te studeren.

Studentenpsychologen

Met veel studie- en studentproblemen kun je bij onze studentenpsychologen terecht. Ook verzorgen zij workshops en trainingen. Maak het lichter in je hoofd en zorg voor balans.

Trainingen, workshops en voorlichtingen

UvA Studenten Services biedt gedurende het hele jaar trainingen, workshops en voorlichtingssessies op het gebied van studievaardigheden, studeren in het buitenland, psychologische begeleiding en loopbaanbegeleiding.

Gepubliceerd door  Studenten Services

26 september 2017