UvA Studenten

Psychologen

Voor wie

Studenten van de UvA en HvA en promovendi aan de UvA kunnen zich zonder verwijzing bij ons aanmelden voor een aantal gesprekken of een van onze trainingen. Studenten van de AHK, HH en InHolland kunnen zich daarvoor alleen aanmelden op verwijzing van hun studentendecaan.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

1. Als je studieproblemen hebt zoals:

 • gebrek aan motivatie en concentratie
 • uitstelgedrag en gebrek aan discipline
 • faalangst, tentamenangst, schrijfangst, angst voor presentaties
 • stress en je overmatig druk maken over je studie
 • studieachterstand, stageproblemen, afstudeerproblemen

2. Als je persoonlijke problemen hebt die het studeren in de weg staan, bijvoorbeeld:

 • moeilijke relatie met je ouders
 • afwezige, gescheiden, zieke of overleden ouders
 • andere gezinsproblemen
 • problemen met het leggen of onderhouden van contacten
 • algemene onzekerheid
 • negatief zelfbeeld
 • piekeren
 • te streng zijn voor jezelf als het over studeren gaat
 • lichte tot matige somberheid en angst
 • lichte tot matige spanningsklachten

3. wanneer er in je huidige psychotherapeutische behandeling onvoldoende aandacht is voor je studieproblematiek 

Wij bekijken en bepalen dan, mede in overleg met je behandelaar, of wij je daarmee kunnen helpen.

4. Voor studeren met AD(H)D zie onderstaande link. 

5. Voor studeren met autisme zie onderstaande link.

Ben je bij ons aan het goede adres?

1. Niet als je problemen

 • gezondheidsproblemen zijn
 • ernstig van aard zijn
 • al langere tijd bestaan

In deze gevallen is het beter om naar je huisarts te gaan. Deze kan samen met jou nagaan wat er aan de hand is en je zo nodig doorverwijzen naar de Praktijk Ondersteunend Hulpverlener, de Basis/Generalistische GGZ of de Specialistische GGZ.

2. Niet als je elders in behandeling bent en je daar ontevreden over bent

Advies is om je onvrede met je behandelaar bespreken of met degene die je heeft verwezen naar deze behandelaar. In de meeste gevallen is dat de huisarts.

Overige hulp

Hulp van opleiding Psychologie 

In het kader van onderwijs en onderzoek wordt bij de opleiding Psychologie ook hulp geboden.

Kijk hier voor meer informatie.

Studentenartsen Oude Turfmarkt

 • Ben je student, woon je in Amsterdam, maar heb je nog geen huisarts in Amsterdam? Schrijf je in bij de huisartsenpraktijk van Studentenartsen.
 • Ook wanneer er dan sprake is van een spoedgeval of crisis kun je met hen contact opnemen. Verder hebben Studentenartsen veel tips voor een goede gezondheid.
 • Kijk verder op de website:

Meer informatie

Gepubliceerd door  Studenten Services

15 juni 2018