UvA Studenten

Functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte, ad(h)d, autisme of dyslexie? De UvA biedt verschillende soorten ondersteuning en begeleiding. Hiermee hopen we jou een zo prettig mogelijke studietijd te bieden en studievertraging te voorkomen.

Studeren zonder belemmeringen

Een functiebeperking of chronische ziekte hoeft geen belemmering te zijn om je de studie zo optimaal mogelijk te volgen of een baan te vinden. In sommige gevallen kan echter een aanpassing nodig zijn. De UvA biedt advies en ondersteuning aan degenen die dit op grond van hun beperking nodig hebben om hun studie met succes te kunnen afronden. De ondersteuning en begeleiding aan de UvA kan afwijken van hetgeen je tijdens je voorgaande opleiding(en) hebt gekregen.

Bij wie kun je terecht?

Studentendecanen

Het is raadzaam om tijdig, liefst vóór de start van het nieuwe studiejaar, contact op te nemen met een studentendecaan. De studentendecaan kan je meer vertellen over de voorzieningen en begeleiding die de UvA biedt voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Ook voor vragen over onder andere (financiële) ondersteuning bij studievertraging kun je bij een studentendecaan terecht.

De studentendecanen zijn bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur, +31-(0)20 525 1401 (kies in het keuzemenu voor de optie 'Telefonisch spreekuur decanen').

Studieadviseurs

Binnen de opleiding is de studieadviseur je eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld als je vragen over je rooster of planning hebt. De gegevens van de studieadviseur vind je op de pagina van jouw studie: student.uva.nl  > Zoek je opleiding > Contact > Studieadviseur(s)

Studentenpsychologen

Voor problemen van psychische aard kun je contact opnemen met de Studentenpsychologen.

Studentenartsen

Voor studiegerelateerde gezondheidsproblemen, zoals RSI en stress, kun je terecht bij de Studentenartsen.

Student Careers Centre

Als je advies nodig hebt of begeleiding zoekt voor een sollicitatie, neem dan contact op met het Student Careers Centre.

Student Disability Platform

Het Student Disability Platform bestaat uit studenten met een functiebeperking die er gezamenlijk voor willen zorgen dat iedere student de kans krijgt om alles uit de studie(s) te halen zonder daarbij belemmeringen als gevolg van een functiebeperking te ervaren.

Gepubliceerd door  Studenten Services

28 september 2017