Bèta-Gamma (Bachelor)

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

En regels en Richtlijnen van de Examencommissies (RRvE)

Voor elke opleiding wordt een Onderwijs- en Examenregeling (OER) vastgesteld. Een OER van opleidingen aan de FNWI bestaat uit twee delen:

  1. Deel A bevat de algemene, facultaire regels voor onderwijs en examens. 
  2. Deel B bevat per opleiding de toelatingseisen, de eindtermen, de programma's en (wanneer van toepassing) aanvullende regelingen specifiek voor een opleiding.

OER 2017-2018

OER 2016-2017

OER 2015-2016

OER 2014-2015

OER 2013-2014

OER 2012-2013

OER 2011-2012

Regels en Richtlijnen van de Examencommissies (RRvE)

Elke Examencommissie stelt regels op voor de gang van zaken met betrekking tot tentamens, de beoordeling van tentamens en voor examens.

In de FNWI hebben de Examencommissies afgesproken dat zij dezelfde Regels en Richtlijnen zullen hanteren, zodat voor studenten en medewerkers duidelijk is welke regels gelden.

In de Regels en Richtlijnen staan bepalingen die voor een deel eerder in de OER van de opleidingen hebben gestaan, bij vragen is het daarom nodig zowel de OER als de Regels en Richtlijnen te raadplegen.

Gepubliceerd door  Instituut voor Interdisciplinaire Studies

17 januari 2018