UvA Studenten

SIS

SIS is het studentinformatiesysteem van de UvA. In SIS kun je je aanmelden voor vakken en tentamens, je studieresultaten en studieplan bekijken, een verzoekschrift indienen of je diploma aanvragen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

4 november 2013