UvA Studenten

Afstuderen

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Wanneer vraag je een diploma aan?

In de diplomeringskalender staat per maand de datum van de laatste werkdag vermeld waarop je je diploma kunt aanvragen als je de maand erna wilt afstuderen.

Diplomeringskalender 2014-2015

Aanvraag diploma

Registratie laatste
onderdeel in SIS

Examendatum op diploma
  uiterlijk  
 wo 27 aug  di 30 sep  30 sep
 di 30 sep  vr 31 okt  31 okt
 do 30 okt  vr 28 nov  28 nov
 do 27 nov  wo 24 dec  24 dec
 wo 24 dec  vr 30 jan  30 jan
 do 29 jan  vr 27 feb  27 feb
 do 26 feb  di 31 mrt  31 mrt
 do 26 mrt  do 30 april  30 apr
 do 30 apr  vr 29 mei  29 mei
 do 28 mei  di 30 juni   30 juni
 di 30 juni *  vr 31 juli   31 juli **
 di 30 juni *  ma 31 aug  31 aug **


* In de zomerperiode moeten alle examenaanvragen vóór 1 juli bij de onderwijsadministratie binnen zijn. 
**  In bepaalde gevallen kan in juli en augustus worden afgeweken van de vermelde examendata.

Voorbeeld

Als je op 28 november wilt afstuderen, vraag je uiterlijk 30 oktober je diploma aan. Het resultaat van de scriptie / het laatste studieonderdeel dient uiterlijk 28 november in SIS geregistreerd zijn.

Vertraging?

Heb je al een aanvraag ingediend, maar verwacht je toch niet vóór 1 september te kunnen afstuderen, neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding. Denk er ook aan om dan uiterlijk 30 augustus in Studielink de herinschrijving voor je opleiding te regelen.

Hoe vraag je een diploma aan?

  • Voor het aanvragen van een bachelor- of masterdiploma ga je naar de onderwijsadministratie van je opleiding, waar je het formulier ‘Aanvraag diploma’ invult.
  • Zorg dat de scriptiebegeleider dit formulier tijdig ondertekent. Hiermee verklaart de begeleider akkoord te zijn met de haalbaarheid van de datum voor registratie van het laatste examenonderdeel en eventueel beschikbaar te zijn voor de uitreikingsplechtigheid.
    In de zomer zijn docenten met verlof; maak daarom altijd vóór 1 juli afspraken over het afronden van je studieprogramma.
    Zie voor de scriptiehandleiding of het -reglement van de opleiding: student.uva.nl > [je opleiding] > A-Z > Scriptie.
  • Bij Mediastudies kun je je diploma ook via SIS aanvragen. Dan vraag je een diploma aan zodra alle resultaten – met uitzondering van de scriptie / het laatste examenonderdeel – in SIS geregistreerd zijn. In je studieplan is te volgen in hoeverre je voldaan hebt aan de voor het examen gestelde vereisten. Dat kan alleen als je de invulling van je keuzeruimte hebt doorgegeven aan de onderwijsadministratie.

Let op:

  • Voor de aanvraag van een bachelordiploma moet je in het bezit zijn van het propedeusegetuigschrift. Als je dit nog niet hebt, neem dan tijdig contact op met de onderwijsadministratie.
  • Als je een masteropleiding wilt volgen, moet je het bachelorexamen vóór 1 september hebben afgerond.
  • Voor het volgen van een aangepast programma heb je vooraf goedkeuring nodig van de examencommissie. Zie voor meer informatie en het indienen van verzoeken de verwijzingen hieronder naar de examencommissies.

Scriptie inleveren

Zodra de definitieve versie van je scriptie is goedgekeurd dien je deze in via het digitale formulier Scripties inleveren. Volg de stappen om het formulier in te vullen en je scriptie (of BA-eindwerkstuk) te uploaden.

Uitreiking diploma

De faculteit organiseert jaarlijks een of meerdere collectieve uitreikingen per opleiding. Zie voor de data van jouw opleiding het overzicht op Uitreikingen diploma's.

Vragen?

Veel studenten hebben vragen over de uitschrijving en eventuele restitutie van collegegeld. Meer informatie daarover vind je op de universitaire pagina Uitschrijven.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de onderwijsadministratie van je opleiding. Zie de verwijzing hieronder.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

25 juni 2015