UvA Studenten

Afstuderen en buluitreiking

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Wanneer vraag je een diploma aan?

In de diplomeringskalender staat per maand de datum van de laatste werkdag vermeld waarop je je diploma kunt aanvragen als je de maand erna wilt afstuderen.

Diplomeringskalender 2015-2016

Aanvraag diploma

Registratie laatste
onderdeel in SIS

Examendatum op diploma
  uiterlijk  
 ma 31 aug  wo 30 sep  30 sep
 wo 30 sep  vr 30 okt  30 okt
 do 29 okt  ma 30 nov  30 nov
 ma 30 nov  vr 18 dec  31 dec
 do 17 dec  vr 29 jan  29 jan
 do 28 jan  ma 29 feb  29 feb
 ma 29 feb  do 31 mrt  31 mrt
 do 31 mrt  vr 29 april  29 apr
 do 28 apr  di 31 mei  31 mei
 di 31 mei  do 30 juni   30 juni
 do 30 juni *  vr 29 juli   29 juli **
 do 30 juni *  wo 31 aug  31 aug **


* In de zomerperiode moeten alle examenaanvragen vóór 1 juli bij de onderwijsadministratie binnen zijn. 
**  In bepaalde gevallen kan in juli en augustus worden afgeweken van de vermelde examendata.

Voorbeeld

Als je op 30 november wilt afstuderen, vraag je uiterlijk 29 oktober je diploma aan. Het resultaat van de scriptie / het laatste studieonderdeel dient uiterlijk 30 november in SIS geregistreerd zijn.

Vertraging?

Heb je al een aanvraag ingediend, maar verwacht je toch niet vóór 1 september te kunnen afstuderen, neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding. Denk er ook aan om dan uiterlijk 30 augustus in Studielink de herinschrijving voor je opleiding te regelen.

Hoe vraag je een diploma aan?

Je kunt je diploma digitaal aanvragen via onderstaande link.

De onderwijsadministratie neemt je aanvraag in behandeling. Voor eventuele vragen kun je hier ook terecht.

Let op:

  • In de zomer zijn docenten met verlof; maak daarom altijd vóór 1 juli afspraken met je scriptiebegeleider over het afronden van je studieprogramma.
  • Als je een masteropleiding wilt volgen, moet je het bachelorexamen vóór 1 september hebben afgerond.
  • Voor het volgen van een aangepast programma heb je  vooraf goedkeuring nodig van de examencommissie. Zie voor meer informatie en het indienen van verzoeken de verwijzingen hieronder naar de examencommissies.

Scriptie of BA-eindwerkstuk

Zie voor de scriptiehandleiding of het -reglement van de opleiding: student.uva.nl > [je opleiding] > A-Z > Scriptie.

Zodra de definitieve versie van je scriptie is goedgekeurd, dien je deze in via het digitale formulier Scripties inleveren. Volg de stappen om het formulier in te vullen en je scriptie (of BA-eindwerkstuk) te uploaden.

Uitreiking diploma

Jaarlijks zijn er een of meerdere collectieve uitreikingen per opleiding. Zie voor meer informatie  Uitreikingen diploma's.

Meer informatie

Meer informatie over uitschrijving en eventuele restitutie van collegegeld vind je op de universitaire pagina Uitschrijven.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

18 mei 2016