UvA Studenten

Afstuderen

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Wanneer vraag je een diploma aan?

In de diplomeringskalender staan per maand de uiterste data voor het aanvragen van propedeuse-, bachelor- en masterdiploma’s binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Maak zo vroeg mogelijk afspraken met de scriptiebegeleider over je afstudeerdatum.

Diplomeringskalender 2013-2014

Examen- datum Afspraken Aanvraag-
datum
SIS Uitreiking diploma vanaf
ma 30 sep vr 23 aug wo 28 aug vr 13 sep ma 7 okt
do 31 okt vr 20 sep do 3 okt vr 18 okt ma 11 nov
vr 29 nov vr 18 okt do 31 okt vr 15 nov ma 9 dec
di 31 dec vr 15 nov do 28 nov vr 13 dec ma 6 jan
vr 31 jan vr 20 dec do 2 jan vr 17 jan ma 10 feb
vr 28 feb vr 17 jan do 30 jan vr 14 feb ma 10 mrt
ma 31 mrt vr 14 feb do 27 feb vr 14 mrt ma 7 apr
1 - 29 apr vr 14 mrt do 27 mrt vr 11 apr di 6 mei
1 - 30 mei do 17 apr wo 30 apr vr 16 mei di 10 juni
2 - 30 juni vr 16 mei wo 28 mei vr 13 juni ma 7 juli
1 - 31 juli vr 13 juni do 26 juni vr 18 juli ma 18 aug
1 - 29 aug vr 13 juni do 26 juni vr 15 aug ma 8 sep
Data juli/aug afwijkend: alle examenaanvragen vóór 1 juli bij de onderwijsadministratie.


Examendatum:
de examendatum die op het diploma wordt vermeld.

Afspraken: scriptiebegeleider en student maken afspraken over data afsluitend examen en aanvraag diploma. Zie voor de inlevertermijn van de scriptie de studie- en/of scriptiehandleiding van de betreffende opleiding.
NB: alle resultaten (m.u.v. scriptie / afsluitend onderdeel) zijn geregistreerd in het studieplan in SIS.

Aanvraagdatum: laatst mogelijke datum om het diploma aan te vragen bij de onderwijsadministratie.

SIS: resultaat laatste onderdeel (scriptie) is geregistreerd in SIS. Uiterlijk 5 werkdagen vóór deze datum is het resultaat ingeleverd bij de onderwijsadministratie.

Uitreiking diploma vanaf: vanaf die datum kan het diploma worden uitgereikt. 

Aanvraag diploma in de zomermaanden

Voor examenaanvragen in de maanden juli en augustus gelden andere deadlines, omdat in de zomer alle examenaanvragen vóór 1 juli bij de onderwijsadministratie binnen moeten zijn. Dit betekent dat 26 juni in 2014 de uiterste datum is om een aanvraag in te dienen.

Let op:

Als je pas na 1 september 2014 aan je afstudeerverplichtingen kunt voldoen, heeft dit gevolgen voor je (her)inschrijving en eventueel studiefinanciering. Neem tijdig contact op met de onderwijsadministratie als je twijfelt over de haalbaarheid van de examendatum in de maanden juli en augustus.

Hoe vraag je een diploma aan?

Voor alle diploma-aanvragen ga je naar de onderwijsadministratie van je opleiding, waar je het volgende invult:

Voor alle examens

  • het formulier 'Verklaring t.b.v. aanvraag getuigschrift' (verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie)
  • indien van toepassing: een ondertekend formulier ‘Goedkeuring vooraf' van de examencommissie inclusief alle correspondentie met de examencommissie over een afwijkend studieprogramma, vakken in het buitenland behaald et cetera. Zie verwijzing hieronder. 

Scriptie inleveren voor BA- en MA-examen

  • het digitale formulier Scripties inleveren. Volg de stappen om het formulier in te vullen en je scriptie (of BA-eindwerkstuk) te uploaden.

Aanvraag getuigschrift propedeuse

Het getuigschrift voor de propedeuse kan aangevraagd worden in SIS zodra al je resultaten van het eerste jaar geregistreerd zijn. In het studieplan kun je controleren of je aan de vereisten van het propedeutisch examen hebt voldaan.

Neem tijdig contact op met de onderwijsadministratie als je:

  • ook (deel)vakken van een andere opleiding gevolgd hebt;
  • vrijstellingen hebt voor vakken uit het propedeuseprogramma;
  • een bachelordiploma wilt aanvragen, maar nog geen getuigschrift voor de propedeuse hebt.

Voor informatie over uitreikingsdata en -regelingen kun je contact opnemen met de onderwijsadministratie.

Aanvraag bachelor- en masterdiploma voor het studiejaar 2013-2014

Je vraagt een diploma aan zodra alle resultaten - met uitzondering van de scriptie / het laatste examenonderdeel - in SIS geregistreerd zijn. Voor het aanvragen van een bachelordiploma moet je het getuigschrift propedeuse in bezit hebben (zie hierboven).

In je studieplan is te volgen in hoeverre je voldaan hebt aan de voor het examen gestelde vereisten. 

Neem tijdig contact op met de onderwijsadministratie als je:

  • ook (deel)vakken van een andere opleiding gevolgd hebt;
  • vrijstellingen hebt voor vakken uit het post-propedeutisch programma;
  • een bachelordiploma wilt aanvragen, maar nog geen getuigschrift voor de propedeuse in bezit hebt.

Let op:

Sommige opleidingen hebben gezamenlijke diploma-uitreikingen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de onderwijsadministratie.

Harde knip tussen bachelor- en masteropleiding

Als je een masteropleiding wilt volgen, moet je het bachelorexamen hebben afgerond in de maand voorafgaand aan het semester waarin je met de masteropleiding begint. Start de master in september, dan moet het bachelordiploma uiterlijk met examendatum in augustus behaald zijn. Start de master in februari, dan geldt als uiterste examendatum 31 januari.

Examendatum en uitreikingsdatum vaststellen

Zorg dat de scriptiebegeleider het formulier 'Verklaring t.b.v. aanvraag getuigschrift' tijdig ondertekent. Hiermee verklaart de begeleider akkoord te zijn met de haalbaarheid van de datum voor registratie van het laatste examenonderdeel en beschikbaar te zijn voor de uitreikingsplechtigheid. Zie bovenstaande diplomeringskalender voor deadlines die gelden voor de FGw.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

16 april 2014