UvA Studenten

Collegegeld

Collegegeldtarieven 2015-2016

Zodra de tarieven bekend zijn, worden ze op deze pagina geplaatst.

Collegegeldtarieven 2014-2015

De collegegeldtarieven zijn onderverdeeld in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.

Het wettelijk collegegeld (m.u.v. het deeltijdtarief) wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De instellingstarieven worden door hoger onderwijsinstellingen zelf bepaald en gelden voor studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief.

Het collegegeldtarief geldt voor een volledig studiejaar. Het tarief voor een inschrijving per 1 februari 2015 bepaal je door 7/12e deel te nemen van het genoemde tarief.

Wettelijk collegegeld 2014-2015

Omschrijving Bedrag

voltijdstudenten

€ 1.906

deeltijdstudenten € 1.675
duale studenten € 1.906
AUC studenten € 4.076

Collegegeldmeter

Bereken de hoogte van je collegegeld (studiejaar 2014-2015) met de Collegegeldmeter.

Wettelijk collegegeld 2014-2015 voor studenten uit Nederland, EER en Suriname

Nederlandse studenten, studenten uit een ander land binnen de Europese Economische Ruimte en Surinaamse studenten betalen het wettelijk collegegeld als zij voldoen aan de in de wet genoemde voorwaarden.

Instellingstarief 2014-2015: voor studenten voor wie het wettelijk tarief niet geldt

Studenten uit een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en studenten die eerder in het Hoger Onderwijs een diploma hebben behaald, betalen het instellingscollegegeldtarief.

Instellingstarief 2014-2015: AUC en Tinbergen Graduate School

De instellingscollegegeldtarieven 2014-2015 zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2013-2014, met uitzondering van de tarieven voor het Tinbergen Instituut en het Amsterdam University College:

  • Het instellingstarief 2014-2015 voor de master van de Tinbergen Graduate School is € 12.000.
  • Het instellingstarief 2014-2015 voor Liberal Arts and Sciences (AUC) is € 11.666.

Instellingstarief 2014-2015: per faculteit

Een overzicht van de tarieven per faculteit voor bachelor- en masteropleidingen.

Bacheloropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Medische informatiekunde bij de Faculteit der Geneeskunde (AMC)

€11.000

€11.000

Tandheelkunde

€ 25.000

Bacheloropleiding en de ongedeelde opleiding Geneeskunde

€ 20.000

Liberal Arts and Sciences (AUC)

€ 11.666

Masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen

€ 10.500

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000 

€ 12.000

Medical Informatics aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC) € 12.000

Tandheelkunde

€ 25.000

Geneeskunde

€ 20.000

Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics

€ 12.000

Joint degree Master Entrepreneurship van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde € 12.000

Inschrijvingsbesluit

Elk jaar stelt de Universiteit van Amsterdam het Inschrijvingsbesluit vast. In het Inschrijvingsbesluit staan alle regels rond het inschrijven voor een opleiding aan de UvA.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

9 december 2014