Cultuurwetenschappen (Bachelor)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Studievereniging: Maecenas

De studievereniging Maecenas, voor alle studenten Algemene cultuurwetenschappen, stelt zich ten doel kunst en cultuur op een verrassende en voordelige manier bij alle kunst en cultuurstudenten te brengen. Maecenas organiseert activiteiten als borrels, culturele uitstapjes en de boekenverkoop voor enkele colleges. De website van Maecenas is tevens een platform voor de uitwisseling van alle soorten informatie over de studie.  
Voor studenten Algemene cultuurwetenschappen en Kunstgeschiedenis is er bovendien het tijdschrift Simulacrum over kunst en kunstgeschiedenis.

Bezoekadres

Turfdraagsterpad 15-17 
Kamer 0.31

Postadres

Maecenas 
Turfdraagsterpad 9 
1012 XT

Maecenas bestuur 2017-2018

Bestuur Maecenas

v.l.n.r. Sanne Seidel, Shanna van Stralen en Saskia Nartey-Wemegah

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

18 september 2017